Home > Archive for Uncategorized

Ymweld â phencadlys NATO

Yn ddiweddar, ymwelais â phencadlys NATO ym Mrwsel yng nghwmni Emily Thornberry, un o’m cydweithwyr o’r Cabinet Cysgodol. Cyfarfûm â swyddogion NATO a thrafodom faterion pwysig megis sut i warchod y DU a’n cynghreiriaid rhag peryglon difrifol megis terfysgaeth...

Cwrdd â thrigolion Pontyberem

Mynychais gyfarfod llwyddiannus gyda thrigolion Pontyberem heno. Cafodd nifer o faterion lleol megis dulliau tawelu traffig, llygredd, llifogydd a mynediad at y tip a chanolfan ailgylchu gwyrdd eu trafod – Byddaf nawr yn cysylltu â’r awdurdodau perthnasol er mwyn...