Syrjeris

Syrjeris

Cynhelir syrjeris yr AS (ar gyfer achosion NEWYDD) bob bore Dydd GWENER am 9 y bore yn Neuadd Lakefield, Ffordd Lakefield, Llanelli. Os nad yw’r amser yn gyfleus,  neu os dymunir fy ngweld ym Mis Awst pan nad oes syrjeri, mae croeso i ffonio’r swyddfa ar  01554 756374 er mwyn trefnu apwyntiad arall. Os byddwch am y diweddaraf am achos ’rwyn trafod yn barod, neu os oes gennych wybodaeth bellach i roi i fi, dylwch hefyd ffonio fy swyddfa.

Trefnir syrjeris a nosweithau neu foreau coffi ar nosweithiau Gwener a boreau Sadwrn mewn llefydd ar hyd a lled yr etholaeth fel a ganlyn:

 

 

Trefn y nosweithiau coffi fydd fel a ganlyn:

4 y prynhawn: croeso a choffi

4.15 – 5 y prynhawn: anerchiad byr gan Nia Griffith AS ac wedyn sesiwn cwestiwn ac ateb a thrafodaeth gyyffredinnol.

5 – 5.30 y prynhawn: syrjeri ar gyfer etholwyr â phynciau penodol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *