Home > Syrjeris

Cynhelir cymorthfeydd AS/AC (ar gyfer achosion newydd) pob bore dydd GWENER o 9 – 10am yn Neuadd Lakefield, Heol Lakefield, Llanelli, SA15 2UE. Byddaf i neu Lee Waters AC yn bresennol.

Yn ychwanegol i’r cymorthfeydd a gynhelir yn neuadd Lakefield, byddaf i neu Lee yn ymweld â lleoliad y TU ALLAN i Lanelli ar bob dydd Gwener rhwng 9 – 10am. Ar Ddydd Gwener 20 Gorffennaf, byddaf yn ymweld â Chanolfan Cydweli (Kidwelly Hub)

Os na all etholwyr mynychu yn ystod y cyfnod hwn, neu os ydych am fy ngweld ym mis Awst oherwydd NAD YDYM yn cynnal cymorthfeydd yn ystod mis Awst, mae croeso i chi ffonio fy swyddfa ar y rhif canlynol: 01554 756374, er mwyn trefnu apwyntiad cyfleus. Dylai etholwyr sydd am dderbyn diweddariad ynghylch achos rwyf eisoes yn delio ag ef neu sydd am roi mwy o wybodaeth ynghylch achos ffonio fy swyddfa etholaeth.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*