Home > Syrjeris

Cynhelir cymorthfeydd AS/AC (ar gyfer achosion newydd) pob bore dydd GWENER o 9 – 10am yn Neuadd Lakefield, Heol Lakefield, Llanelli, SA15 2UE. Byddaf i neu Lee Waters AC yn bresennol.

Pryd na fyddaf yn bresennol yn neuadd Lakefield, byddaf yn ymweld â lleoliad y tu allan i dref Llanelli ar bob dydd Gwener o 9-10am. Dyma fy amserlen:

  • Llangennech ar 28 o Chwefror – Canolfan Gymunedol Llangennech (Ger Heol yr Hendre, y drws nesaf i’r Bridge End Inn, Llangennech SA18 8TH)
  • Tycroes 20 Mawrth– Neuadd pentref Tycroes (Heol Rhydaman, SA18 3QJ)

Os na allwch fynychu cymorthfa yn ystod y cyfnod hwn, neu os ydych am fy ngweld ym mis Awst oherwydd NAD YDYM yn cynnal cymorthfeydd yn ystod mis Awst, mae croeso i chi ffonio fy swyddfa ar y rhif canlynol: 01554 756374, er mwyn trefnu apwyntiad cyfleus. Dylai etholwyr sydd am dderbyn diweddariad ynghylch achos rwyf eisoes yn delio ag ef neu sydd am roi mwy o wybodaeth ynghylch achos ffonio fy swyddfa etholaeth.

Rydw i hefyd yn cynnal nosweithiau coffi a chymorthfeydd AS o amgylch yr etholaeth pob mis.

Dyma gynnig cyfleoedd i mi gael cwrdd â thrigolion mewn awyrgylch hamddenol ac i wrando ar unrhyw farnau neu bryderon sydd gennych o bosib, boed eu bod nhw ynghylch materion lleol neu genedlaethol. Cynhelir y cymorthfeydd nesaf yn:

  • Lliedi dydd Gwener 20 Mawrth gyda Lee Waters AS– 5-6.30pm yn neuadd Llanerch (Heol Nant-y-Felin, Llanerch, Llanelli SA15 3PA)

Dyma yw trefn arferol y digwyddiadau

  • 5 pm – croeso a choffi
  • 15 – 6 pm – sgwrs fer gan Nia Griffith AS, gyda sesiwn holi ac ateb a thrafodaeth fer i’w dilyn
  • 6 40 pm

Mae croeso i etholwyr sydd am drafod materion cymhleth sy’n debyg o angen cryn dipyn o amser i allu eu trafod yn iawn ffonio fy swyddfa i drefnu apwyntiad annibynnol.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*