Home > Syrjeris

Mae fy meddygfeydd wyneb yn wyneb arferol a chyfarfodydd cymunedol wedi cael eu canslo hyd y gellir rhagweld oherwydd yr achosion o COVID-19.

Os oes angen unrhyw gyngor arnoch chi, mae fy nhîm a minnau’n gweithio o bell ac maen nhw yma i helpu. Gallwch gysylltu â ni trwy e-bost ar nia.griffith.mp@parliament.uk neu ffonio 01554 756374.

Rwyf hefyd yn cynnal sesiynau ymgynghori rheolaidd ar gyfer unrhyw drigolion yn Llanelli sydd angen help a chefnogaeth a all siarad â mi dros y ffôn neu Zoom.

Cynhelir fy sesiynau nesaf ar y dyddiadau canlynol rhwng 9am – 11am:

Dydd Gwener, 5 Mehefin 2020

Dydd Gwener, 12 Mehefin 2020

Dydd Gwener, 19 Mehefin 2020

Dydd Gwener, 26 Mehefin 2020

Ffoniwch neu e-bostiwch ymlaen llaw i archebu slot amser.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*