Home > Syrjeris

Cynhelir Cymorthfeydd AS (ar gyfer pob achos newydd) pob bore dydd GWENER o 9 – 10am yn Neuadd Lakefield, Heol Lakefield, Llanelli, SA15 2U

Ar ben y cymorthfeydd a gynhelir yn neuadd Lakefield, byddaf i neu Lee yn ymweld â lleoliad y TU ALLAN i Lanelli ar bob dydd Gwener rhwng 9 – 10am. Wythnos nesaf, Dydd Gwener y 25ain o Fai, byddaf yn ymweld â Chanolfan Cydweli (Kidwelly Hub)

Os na all etholwyr mynychu yn ystod y cyfnod hwn, neu os ydych am fy ngweld ym mis Awst gan NAD YDYM yn cynnal cymorthfeydd yn ystod mis Awst, mae croeso i chi ffonio fy swyddfa ar y rhif canlynol: 01554 756374, er mwyn trefnu apwyntiad cyfleus. Dylai etholwyr sydd am dderbyn diweddariad ynghylch achos rwyf eisoes yn delio ag ef neu sydd am roi mwy o wybodaeth ynghylch achos ffonio fy swyddfa etholaeth.

Byddaf yn cynnal noson goffi a chymorthfa AS ym Migyn am 5pm ar ddydd Gwener 8fed o Fehefin yn Neuadd Glenalla, Heol Glenalla, SA15 1EE

Dyma gyfle i mi gwrdd â chi fel preswylwyr mewn lleoliad hamddenol a gwrando ar unrhyw farnau neu bryderon sydd gennych, boed yn rhai ar faterion lleol neu faterion cenedlaethol.

Dyma fydd strwythur y noson:

5pm – croeso a choffi

5.15-6pm – sgwrs fer gan Nia Griffith AS gyda sesiwn holi ac ateb a thrafodaeth gyffredinol i’w dilyn.

6-6:30pm – cymorthfeydd i etholwyr sydd â materion penodol i’w codi.

Gwahoddir etholwyr sydd â materion cymhleth sy’n debygol o angen cyfnod sylweddol o amser i’w trafod ffonio fy swyddfa ar 01554 756374 er mwyn trefnu apwyntiad.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*