Syrjeris

Syrjeris

Cynhelir syrjeris yr AS (ar gyfer achosion NEWYDD) bob bore Dydd GWENER am 10 y bore yn Neuadd Lakefield, Ffordd Lakefield, Llanelli. Os nad yw’r amser yn gyfleus,  neu os dymunir fy ngweld ym Mis Awst pan nad oes syrjeri, mae croeso i ffonio’r swyddfa ar  01554 756374 er mwyn trefnu apwyntiad arall. Os byddwch am y diweddaraf am achos ’rwyn trafod yn barod, neu os oes gennych wybodaeth bellach i roi i fi, dylwch hefyd ffonio fy swyddfa.

Mae digwyddiadau a chymorthfeydd AS yn cael eu cynnal o gwmpas yr etholaeth.

Digwyddiad nesaf:

Digwyddiad AS ac AC a syrjeri – Lliedi

Dyddiad: Dydd Gwener, 27 Hydref 2017, 5YP-6:30YP

Lleoliad: Neuadd Llanerch, Heol Nant-y-Felin, Llanelli. SA15 3PA

Trefn y nosweth fel a ganlyn:

5 y prynhawn: croeso a choffi.

5.15 – 6 y prynhawn: anerchiad byr gan Nia Griffith AS a Lee Waters AC ac wedyn sesiwn cwestiwn ac ateb a thrafodaeth gyffredinnol.

6 – 6.30 y prynhawn: syrjeri ar gyfer etholwyr â phynciau penodol.

Os oes gennych fater cymhleth a fyddai’n cymryd tipyn o amser i’w trafod, cewch ffonio fy swyddfa ar 01554 756374 er mwyn trefnu cyfarfod ar wahan.

 

Digwyddiad AS ac AC a syrjeri – Llangennech

Dyddiad: Dydd Gwener, 10 Tachwedd 2017, 5YP-6:30YP

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Llangennech, Hendre Rd, drws nesaf i’r Bridge Inn, Llangennech. SA14 8TH

Trefn y nosweth fel a ganlyn:

5 y prynhawn: croeso a choffi.

5.15 – 6 y prynhawn: anerchiad byr gan Nia Griffith AS a Lee Waters AC ac wedyn sesiwn cwestiwn ac ateb a thrafodaeth gyffredinnol.

6 – 6.30 y prynhawn: syrjeri ar gyfer etholwyr â phynciau penodol.

Os oes gennych fater cymhleth a fyddai’n cymryd tipyn o amser i’w trafod, cewch ffonio fy swyddfa ar 01554 756374 er mwyn trefnu cyfarfod ar wahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *