Home > Syrjeris

Cynhelir Cymorthfeydd AS (ar gyfer pob achos newydd) pob bore dydd GWENER am 9yb yn Neuadd Lakefield, Heol Lakefield, Llanelli.

Os na all etholwyr mynychu yn ystod y cyfnod hwn, neu os ydych am fy ngweld ym mis Awst gan NAD YDYM yn cynnal cymorthfeydd yn ystod mis Awst, mae croeso i chi ffonio fy swyddfa ar y rhif canlynol: 01554 756374 er mwyn trefnu apwyntiad cyfleus. Dylai etholwyr sydd am dderbyn diweddariad ynghylch achos rwyf eisoes yn delio ag ef neu sydd am roi mwy o wybodaeth ynghylch achos hefyd ffonio fy swyddfa etholaeth.

 

Mae digwyddiadau a chymorthfeydd AS yn cael eu cynnal o gwmpas yr etholaeth

 

Dydd Gwener 6ed Ebrill, Canolfan Gymunedol Heol Sandy, Heol Sandy, SA15 4DW

Dyma gyfle i mi gwrdd â chi fel preswylwyr mewn lleoliad hamddenol a gwrando ar unrhyw farnau neu bryderon sydd gennych, boed yn rhai ar faterion lleol neu faterion cenedlaethol.

Dyma fydd strwythur y noson:

5pm croeso a choffi

5.15-6pm sgwrs fer gan Nia Griffith AS gyda sesiwn holi ac ateb a thrafodaeth gyffredinol i’w dilyn.

6-6:30pm cymorthfeydd i etholwyr sydd â materion penodol i’w codi.

Gwahoddir etholwyr sydd â materion cymhleth sy’n debygol o angen cyfnod sylweddol o amser i’w trafod ffonio fy swyddfa ar 01554 756374 er mwyn trefnu apwyntiad.

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*