Home > Archive for Uncategorized ( > Page 2)

Te Parti Jiwbilî

Mae Mrs Dora Bowen, sy’n edrych ymlaen at ei phen-blwydd yn 100 oed ym mis Gorffennaf, yn cofio’r Ardd Rosod o flynyddoedd yn ôl ac wedi ymuno â ni heddiw ar gyfer Te Parti’r Jiwbilî Platinwm yn yr Ardd...

Enwebiad Anrhydedd

Diolch i bawb am eich geiriau caredig iawn o longyfarch. Mae’n anrhydedd enfawr cael fy enwebu ar gyfer y fonesig hon, a hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bob un ohonoch y cefais y fraint o weithio gyda dros...