Home > Uncategorized > Ymateb i gynlluniau Cau Ffwrnais Chwyth Tata Steel

“Bydd diwedd y gwaith o wneud dur mewn ffwrnais chwyth ym Mhort Talbot yn ddinistriol i ddiwydiant dur y DU ac i ddyfodol miloedd o swyddi ar draws De Cymru.

Bydd yn gadael y DU fel yr unig economi fawr yn y byd heb y gallu i wneud ei dur pen trwm ei hun ac yn codi cwestiynau difrifol am y fargen a wnaed gan Rishi Sunak a’i ddefnydd o arian trethdalwyr i roi cymaint o weithwyr lleol allan o gyflogaeth.

Mae ei goblygiadau i waith Tata yn Nhrostre yn fy etholaeth i yn niweidiol hefyd. Mae Trostre yn dod o hyd i ddur o ansawdd uchel a gynhyrchir ym Mhort Talbot i gyflawni ei lyfr archebu. Bydd yn rhaid iddo yn awr naill ai ddod yn ddibynnol ar ddur wedi’i fewnforio i oroesi neu ailgynllunio ei gynhyrchion yn gyfan gwbl i ystyried y newidiadau arfaethedig hyn. Y naill ffordd neu’r llall, mae’r penderfyniad hwn yn creu ansicrwydd mawr ym mhob cyfeiriad.