Latest posts

Atal eich tisian

Gallwch atal eich hunain rhag tisian trwy bwyso eich tafod ar eich taflod . Trwy ymarfer, gallwch atal eich hunain rhag tisian yn gyfan gwbl neu am gyfnod o leiaf. Mae’n bosib y bydd gwneud hwn yn cynnig digon...

Cefnogi pythefnos masnach deg

Roeddwn yn falch o gwrdd â disgyblion Ysgol Stebonheath yn Co-op Felinfoel ar ddydd Gwener er mwyn trafod pwysigrwydd cynllun nwyddau masnach deg. Roedd y pythefnos llawn digwyddiadau i ddathlu pythefnos masnach deg yn Llanelli. Rydw i’n edrych ymlaen...