Latest posts

Ymweld â Chwarel Torcoed

Ymwelais â Chwarel Torcoed yn Mynyddcerrig yng nghwmni’r Cynghorydd Dot Jones a Swyddog Ffyrdd y Sir, John McEvoy yn ddiweddar. Fe drafodom ofidion a godwyd gan drigolion ynghylch lorïau yn teithio ar hyd Heol Caerfyrddin, Crosshands trwy’r Tymbl. Ceisiom...