Latest posts

Diwrnod Rhuban Gwyn 2020

Heddiw, rwy’n cefnogi #DiwrnodRhubanGwyn, sy’n nodi dechrau 16 diwrnod o weithredu i godi ymwybyddiaeth am drais yn erbyn menywod. Mae 2020 wedi gweld cynnydd syfrdanol mewn cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod ledled y byd...

Arbedwch Ein Dur

Rhaid i lywodraeth y DU gweithio’n adeiladol â TATA, Llywodraeth Cymru ac undebau llafur a chyflwyno’r pecyn cymorth angenrheidiol. Mae dur yn sector hanfodol, strategol bwysig a fydd yn hanfodol ar gyfer ein hadferiad economaidd ac sydd eisoes wedi...

Byddwn yn eu cofio

Yn freintiedig oedd cymryd rhan heddiw yng Nghofebion Coffa Llanelli, wedi’u pellhau’n gymdeithasol, gyda dim ond ychydig o gyn-filwyr a chynrychiolwyr dinesig. Nawr, yn fwy nag erioed, rydym yn gwerthfawrogi’r rhyddid y bu ein dynion a’n menywod dewr yn...