Latest posts

Llwybr Bwgan Brain Trimsaran

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran yn Llwybr Bwgan Brain Trimsaran. Dyma arddangosfa anhygoel sy’n dathlu popeth o fywyd lleol i baralympiaid Cymru, cymeriadau teledu a llyfr, chwaraeon a llawer mwy gyda syniadau artistig clyfar. Mae pawb yn enillydd...

Codi sbwriel

Diolch i’r holl wirfoddolwyr sydd wedi helpu yn ddiweddar gyda chodi sbwriel, ac sydd, lle bo hynny’n briodol, yn ffonio’r cyngor i ddelio â phroblemau parhaus. Gwerthfawrogwyd eich cefnogaeth yn fawr wrth helpu i ymfalchïo yn ein tref.

Gwasanaeth Coffa T? Mair

Roedd yn fraint wirioneddol cymryd rhan gyda staff a pherthnasau yng nghartref gofal T? Mair mewn gwasanaeth coffa teimladwy iawn, i gofio’r preswylwyr T? Mair sydd, yn anffodus, wedi marw ers dechrau’r pandemig, a gweld yr agoriad swyddogol yr...

Cofio Srebrenica

Braint oedd ymuno â Malcom, Rhwydwaith Amlddiwylliannol Llanelli a’r Maer, i gynnau cannwyll i gofio hil-laddiad ofnadwy 8372 o sifiliaid yn Srebrenica 26 mlynedd yn ôl, ac addo gwneud popeth o fewn ein gallu i frwydro yn erbyn rhagfarn...