Latest posts

Cwrdd â thîm Parkinsons UK

Cyfarfyddais â thîm Parkinson’s UK yng nghynhadledd y blaid Lafur i drafod effaith ailasesiadau PIP diangen y Llywodraeth i‘r rheiny sydd â chyflyrau cynyddol a’r ffordd fympwyol mae’r meini prawf asesu’n cael ei ddehongli. Mae’n rhaid i’r ddau beth yma...