Latest posts

Rali Achub Ein Dur

Ymunais â channoedd o weithwyr dur a’u teuluoedd mewn rali ym Mhort Talbot y prynhawn yma i gefnogi eu brwydr i achub swyddi Tata Steel ledled Cymru. Clywsom sawl araith bwerus yn cyflwyno’r achos cadarnhaol dros weithwyr Cymru a...

Mis Hanes LHDT

Ar ddechrau Mis Hanes LHDT, gadewch i ni gofio pwysigrwydd diddymu adran 28 gan y Llywodraeth Lafur ar y pryd ryw 20 mlynedd yn ôl, a’r cynnydd ar faterion LHDT a wnaed ers hynny, ond cofiwch hefyd fod angen...