Latest posts

Cefnogi Ffermio Prydain

Heddiw yw #BackBritishFarmingDay ac rydw i’n cefnogi’r rôl hanfodol y mae ffermwyr yn ei chwarae wrth gynhyrchu bwyd i’r genedl a gofalu am gefn gwlad. Mae diwydiant bwyd a ffermio’r DU werth mwy na £120 biliwn i’r economi genedlaethol...