Latest posts

Colledion swyddi Aim Altitude

Cydymdeimlaf gyda’r gweithwyr a’u teuluoedd, a fydd yn ddigalon ei fod wedi dod i hyn, er gwaethaf y ffaith bod cynrychiolwyr y gweithlu a’r Undeb Unite wedi cynnal cyfarfodydd gyda’r rheolwyr lle rhoddwyd dadleuon grymus dros gadw’r ffatri ar...

Tawelwch amlosgfa dan fygythiad

Mae’r rhagolwg y gallai s?n a chynnwrf ystâd ddiwydiannol newydd amharu ar wasanaethau angladdol wedi achosi dicter ymhlith bobl leol yn erbyn cynlluniau ar gyfer ystâd ddiwydiannol a gynigiwyd gan Fwrdd Gweithredol Annibynnol Cyngor Sir Caerfyrddin a rheolwyd gan...