Latest posts

DIOLCH O GALON

Braint ac anrhydedd yw cael f’ail–ethol yn AS dros etholaeth Llanelli. Hoffwn ddiolch i bawb am eich cefnogaeth, geiriau caredig a sgyrsiau agored. Byddaf yn gwneud fy ngorau i fod yn llais cryf dros Lanelli yn Senedd y DU...

Canlyniad pleidlais TATA

Wrth sylwi ar ganlyniad pleidlais TATA, dywedodd Nia Griffith AS, “Wynebodd y gweithwyr benderfyniad anodd iawn, naill ai i aberthu rhan o’u pensiynau haeddiannol neu weld TATA;n tynnu allan.   Penderfynodd y mwyafrif i dderbyn y cynigion. Nawr cyfrifoldeb TATA...

TWP FYDDAI TORIADAU DWP!

Dicter yw f’ymateb i gyhoeddiad syfrdanol cau swyddfeydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn Llanelli dywedodd Nia Griffith AS. “Mae’r bwriad i gau swyddfeydd DWP yn ergyd enfawr i weithwyr a’u teuluoedd yma yn Llanelli. Mae cynlluniau y...