Latest posts

Tegwch yn y Gweithle

Ar gyfer ein dadl seneddol heddiw ar Araith y Frenhines, dewisodd Llafur y thema Tegwch yn y Gweithle, oherwydd credwn ei bod yn bwysig talu pobl yn iawn a rhoi sicrwydd iddynt yn y gweithle, cael gwared ar y...

Dathlu gwaith Jim Griffiths AS

Mae’n anrhydedd cael gwahoddiad gan y Prif Weinidog Cymru i siarad yn y Senedd yn ddiweddar at gyflwyniad penddelw fy rhagflaenydd parchus Jim Griffiths AS a gynrychiolodd Llanelli rhwng 1936 a 1970. Fel Gweinidog Yswiriant Gwladol yn Llywodraeth Lafur...

Mae angen diwygio gamblo nawr

Gwnes i gyfarfod â chyn pêl-droediwr Arsenal, Middlesbrough, Aston Villa, Portsmouth a Lloegr, Paul Merson heddiw i drafod diwygiadau mawr eu hangen ar gamblo. Rhaid inni ddod â’n deddfwriaeth bresennol i’r oes ddigidol ac amddiffyn pobl rhag niwed gamblo....