Latest posts

Gwasanaethau coffa D-Day

Yn y gwasanaethau coffa D-Day a gynhaliwyd yn eglwys gadeiriol Bayeux a mynwent filwrol Bayex heddiw, clywais straeon emosiynol am y rhyfel a adroddwyd gan lygaid dystion o’r oes sef y milwyr, peilotiaid a thrigolion Ffrengig sydd wedi goroesi....