Home > Uncategorized > Mae cyllideb Sunak wedi methu â chyflawni eto

Cyhoeddodd y Canghellor, Rishi Sunak, Gyllideb Llywodraeth y DU ddoe.

Gan fod pawb bellach yn gweithio trwy’r manylion, mae’n gynyddol amlwg bod y cyfan yn arddull, heb unrhyw sylwedd.

 • Cadarnhawyd: argyfwng economaidd gwaethaf unrhyw economi fawr o ganlyniad i benderfyniadau’r Llywodraeth Geidwadol.
 • Dim byd i’n harwyr GIG a gofal cymdeithasol – a thoriad yng ngwariant y GIG.
 • Torri nawdd cymdeithasol tra bod diweithdra yn cynyddu.
 • Heiciau treth, rhewi cyflogau a thoriadau Credyd Cynhwysol i wasgu cyllid teulu.
 • Dim sôn am weithredu i drwsio cynlluniau swyddi sy’n methu.
 • Pecyn adfer gwyrdd ar goll.
 • Cynlluniwyd dros £14bn o doriadau i wasanaethau cyhoeddus dros weddill y Senedd.
 • Torri £500m o wariant cyfalaf ar adeg pan fydd angen buddsoddiad arnom ar gyfer ein hadferiad.
 • Rhoddodd y Canghellor a’r Ysgrifennydd Cymunedol eu hetholaethau eu hunain ar frig y rhestr ar gyfer arian parod wrth y Gronfa Codi’r Gwastad.
 • Bydd gadael yr EU yn achosi niwed parhaol o 4% i’n CMC.
 • Tawelwch ar gladin anniogel