Home > Uncategorized > Dim ysgol newydd i Ysgol Heol Goffa y dewis anghywir

Mae penderfyniad Plaid Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin a reolir gan yr Annibynwyr i roi’r gorau i gynlluniau hir sefydlog i adeiladu ysgol newydd ar gyfer Ysgol Heol Goffa yn bradychu pobl ifanc Llanelli ac yn slap yn wyneb disgyblion, rhieni, staff a chenedlaethau’r dyfodol o blant o bob rhan o’r Sir.

Mae Ysgol Heol Goffa yn ysgol lle mae staff ymroddedig yn darparu addysg anhygoel i blant ag anghenion cymhleth iawn. Dylai ailosodiad newydd sbon o’r radd flaenaf fod yn brif flaenoriaeth i bawb dan sylw fel y gall disgyblion gael y dechrau gorau posibl yn eu bywyd. Bydd gweld y Cyngor yn cael gwared ar y cynllun mewn modd  sinigaidd yn gadael i bobl deimlo’n siomedig iawn.

Rwy’n gwrthwynebu’r penderfyniad hwn yn chwyrn. Mae gwir angen i arweinwyr presennol y Cyngor feddwl eto ar y cynnig hwn a fyddai’n gweld rhai o bobl ifanc mwyaf archolladwy ein Sir yn cael eu gadael ar ôl.