Home > Uncategorized > Colofn Seren Llanelli…..ar y cwestiynau treth ansicr y mae’r genedl yn aros i’w hateb

Yr wythnos diwethaf, yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog, rhoddodd Keir Starmer dri chyfle i’r Prif Weinidog gwadu toriadau i’r GIG, toriadau i bensiwn y wladwriaeth neu godiadau treth incwm i dalu am ei gynllun i ddileu Yswiriant Gwladol.

Gwrthododd wneud hynny ac mae pobl yn gwbl bryderus am yr hyn sydd gan y dyfodol pe bai cynnig anystyriol Rishi Sunak yn mynd yn ei flaen. Mae cymaint o gwestiynau yn parhau heb eu hateb.

Sut y bydd y Torïaid yn talu am eu cynllun treth heb ei ariannu gwerth £46 biliwn?

Sut y bydd pobl yn cronni hawliau i bensiwn sylfaenol y wladwriaeth yn y dyfodol o ystyried bod hyn yn digwydd ar hyn o bryd trwy Gyfraniadau Yswiriant Gwladol?

Os yw’n troi allan i fod yn uno â Threth Incwm, beth fydd y gyfradd newydd o dreth incwm, a faint o godiad treth fyddai honno i bensiynwr ar £15,000, £20,000, £30,000 dyweder?

Mae cyfraniadau Yswiriant Gwladol wedi’u cadw’n gyfreithiol i’w gwario ar y GIG a phensiynau.

Beth fydd effaith y syniad gwallgof hwn ar y GIG?

Pam gwnaeth Rishi Sunak roi yswiriant gwladol i fyny ac yna dweud ei fod am ei ddileu. Mae’n dweud mai fe yw’r dyn sydd â’r cynllun, felly beth yw ei gynllun?

Mae Liz Truss wedi bod ar y tonnau radio yn ddiweddar yn ein hatgoffa o’i chyfnod trychinebus a dirywiodd yr economi, ac anfonodd filiau morgeisi a rhent trwy’r to, wrth adael gweithwyr yn waeth eu byd. Bu’n brif weinidog am lai na 50 diwrnod. Fodd bynnag, mae teuluoedd yn Llanelli ac ar draws gweddill y DU yn dal i dalu’r pris heddiw am ei hanghymhwysedd.

Efallai y bydd addewid Sunak i ddileu Yswiriant Gwladol yn edrych yn dda ar yr olwg gyntaf ond mae’n gynllun treth heb ei ariannu hyd yn oed yn fwy na’r un yn y gyllideb fach.

Dyma’r dystiolaeth gliriaf eto fod y Ceidwadwyr wedi fforffedu unrhyw honiad o gwbl i fod yn blaid cymhwysedd economaidd.