Home > Uncategorized > Cais statws dinas i Lanelli

Llongyfarchiadau i Siambr Masnach Llanelli am gymryd yr awenau i wneud cais am statws dinas i Lanelli.

Mae hyn yn cynnig cyfle gwirioneddol i ni uno y tu ôl i’n tref, i ddathlu ein hanes hynod ddiddorol, i gydnabod ein hasedau fel ein diwydiannau a busnesau arloesol niferus, ein harfordir syfrdanol a’n pobl wych, ac i’n hysbrydoli i fod yn uchelgeisiol a gyrru ymlaen gwelliannau yr ydym am eu gweld.