Home > Uncategorized > Mae’n bryd dod â phrofion ar anifeiliaid i ben

Rwy’n cefnogi rhoi’r gorau i brofi anifeiliaid yn raddol.

Mae dulliau ymchwil nad ydynt yn ymwneud ag anifeiliaid wedi datblygu dros amser ac rwyf am weld mwy o’r rhain yn cael eu defnyddio yn lle hynny.

Dyna pam yr oeddwn yn falch o addo fy nghefnogaeth yng Nghynhadledd y Blaid Lafur yr wythnos hon i ymgyrch Animal Free Research UK i arwain y ffordd mewn Arloesedd Moesegol.