Home > Uncategorized > Cynlluniau Gwesty Parc y Strade yn cael eu tynnu’n ôl gan y Swyddfa Gartref

Mae’r cyhoeddiad gan y Swyddfa Gartref i dynnu’n ôl ei chynlluniau ar gyfer Gwesty Parc y Strade i’w groesawu ac rwy’n falch eu bod o’r diwedd wedi gwrando ar bobl Llanelli a oedd yn gwybod mai dyna oedd y penderfyniad anghywir o’r diwedd.

Mae’r llanast hwn wedi arwain at wagio gwesty nodedig allweddol yn yr ardal gyda cholli bron i 100 o swyddi. Mae wedi creu rhaniadau o fewn cymunedau lleol ac wedi cymryd adnoddau gwerthfawr oddi ar ein gwasanaethau cyhoeddus ar adeg pan oedden nhw eisoes dan bwysau.

Mae angen inni symud ymlaen yn awr a dod â’n tref ynghyd unwaith eto.