Home > Uncategorized > Chwalu rhwystrau i bobl sydd wedi colli eu golwg

Cefais gyfle yn gynharach yr wythnos i dreulio amser yn cyfarfod â nifer o elusennau a sefydliadau ymgyrchu sy’n gwneud gwaith rhagorol  hon tra roeddwn yng nghynhadledd y Blaid Lafur yn Lerpwl.

Dau gr?p o’r fath yw’r RNIB a Guide Dogs.

Mae chwalu rhwystrau i bobl sydd wedi colli eu golwg yn frwydr barhaus ac roeddwn yn awyddus i glywed am eu pryderon a’u heriau  gan gynnwys problemau gyda pharcio ar y palmant, mynediad at gyfleusterau cyhoeddus a gwneud yn si?r eu bod yn cael y cymorth cywir gartref ac yn y gweithle.

Mae llawer wedi’i gyflawni ond mae llawer mwy i’w wneud eto.