Home > Uncategorized > Wythnos Ambiwlans Awyr 2023

Yma yn Llanelli, rydym yn dal yn falch o gael canolfan Ambiwlans Awyr Cymru yn Nafen.

Dyna pam ei bod mor bwysig lledaenu’r newyddion bod Wythnos Ambiwlans Awyr 2023 yn cael ei gynnal yr wythnos hon sy’n ymroddedig i godi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer gwaith achub bywyd hanfodol a wneir gan elusennau ambiwlans awyr ledled y DU. Mae ambiwlansys awyr yn gwneud dros 37,000 o deithiau achub bywyd bob blwyddyn ledled y DU ac mae’r hofrenyddion yn dibynnu bron yn gyfan gwbl ar roddion elusennol i ddarparu eu gofal achub bywyd, gyda’r GIG yn talu am feddygon ac offer meddygol.

Mae pob taith achub bywyd ar gyfartaledd yn costio £3,962 a dyna pam yr wythnos hon, yn benodol, mae Ambiwlansys Awyr DU yn galw ar bobl ledled y DU i gefnogi eu hambiwlansys awyr lleol i sicrhau bod elusennau ambiwlans awyr yn parhau i achub bywydau bob dydd.