Home > Uncategorized > M4 C47-49 (Penlle’r-gaer – Pont Abraham) diweddariad gwaith cynnal a chadw

Cynnydd diweddaraf gan Traffig Cymru:

Mae rhan 2 o’r gwaith bellach yn dod i ben a oedd yn cynnwys gwaith ar y llain ganol. Yn ystod y cyfnod hwn, cafwyd oedi oherwydd yr atgyweiriadau concrit eang yr oedd eu hangen ar y dec concrit. Fodd bynnag, mae’r amodau tywydd ffafriol diweddar wedi bod yn ddelfrydol ar gyfer atgyweiriadau concrit, ac maent wedi gallu gwneud iawn am rywfaint o’r amser a gollwyd.

  • ganlyniad maent wedi gorfod newid eu hamserlen. Bydd Cam 3 a 4, a oedd fod i ddechrau’n wreiddiol ar 19 Medi 2023, nawr yn dechrau ddydd Mawrth 26 Medi 2023.
  • Yn ystod cyfnodau 3-4 a 5-6, bydd rhai cyfyngiadau pellach ar gerbydau llydan. Maent wedi gwneud pob ymdrech i ddarparu cymaint o led â phosibl ar gyfer y lonydd traffig tra cadw man gweithio diogel a pheidio â chyfaddawdu amserlen y prosiect.
  • Am fwy o wybodaeth ac i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect ewch i M4 C47 Penlle’r-gaer i C49 Pont Abraham gwaith uwchraddio’r bont | Traffig Cymru