Home > Uncategorized > Dathliadau Pen-blwydd Cadetiaid Môr Llanelli yn 80 oed

Diolch yn fawr iawn i Arglwydd Raglaw Dyfed, ein Llywydd LtCol David Mathias a phawb a helpodd i wneud cinio 80 mlwyddiant Corfflu Cadetiaid Môr TS Echo Llanelli yn y Diplomat neithiwr yn gymaint o lwyddiant.

Braf clywed atgofion cymaint o gyn cadetiaid, a llawer o ddiolch am eich haelioni a fydd yn helpu i ddarparu cyfleoedd tebyg i Gadetiaid heddiw.