Home > Uncategorized > Colofn Llanelli Star…..ar sut y byddai Llafur yn mynd i’r afael â’r broblem mewnfudo

Mae’r Ceidwadwyr wedi colli rheolaeth ar ein system fewnfudo.

Oherwydd yr anhrefn maen nhw wedi’i greu mae gennym ni’r sefyllfa yng Ngwesty Parc y Strade – penderfyniad y Llywodraeth Dorïaidd rydw i wedi’i wrthwynebu o’r cychwyn cyntaf.

Mae gimigau ymrannol ac anymarferol Rishi Sunak wedi methu. Mae arnom angen cynllun cynhwysfawr, realistig i fynd i’r afael â gwreiddyn y broblem. Un sy’n sicrhau ein bod yn helpu’r rhai sy’n wirioneddol ffoi rhag rhyfel ac erledigaeth ond sydd hefyd yn cymryd camau cryf, cydgysylltiedig i fynd i’r afael â gangiau anfoesol sy’n smyglo pobl.

Dyna pam yr wyf yn cefnogi’r cyhoeddiad a wnaed ychydig ddyddiau yn ôl gan Keir Starmer a fyddai’n ymrwymo egni ac adnoddau sylweddol i wneud yn union hynny.

O dan y Ceidwadwyr, mae euogfarnau am bobl yn smyglo wedi plymio 36% ers 2010. Dim ond 253 o bobl a gafwyd yn euog o smyglo pobl y llynedd. Ar yr un pryd, croesodd bron i 46,000 o bobl y Sianel.

Mae Llafur bellach wedi ymrwymo i greu uned heddlu trawsffiniol newydd wedi’i hariannu gan y miliynau o bunnoedd sy’n cael eu gwastraffu gan y Llywodraeth ar gynllun anymarferol Rwanda.

Byddem yn ceisio Cytundeb Diogelwch newydd ag Ewrop i ddod ag arweinwyr gangiau o flaen eu gwell, gan gynnwys rhannu data a chudd-wybodaeth ar rai dan amheuaeth, a phartneriaeth newydd gydag Europol sy’n galluogi’r DU i chwarae rhan flaenllaw mewn partneriaethau i frwydro yn erbyn smyglo pobl ar draws Ewrop.

Mae cynllun hefyd i lunio Strategaeth Troseddau Difrifol a Threfnedig newydd a fyddai’n cynnwys cryfhau gorchmynion sifil, megis Gorchmynion Atal Troseddau Difrifol presennol, er mwyn sicrhau y gellir eu defnyddio’n briodol yn erbyn smyglwyr a masnachwyr pobl.

Mae methiant y Llywodraeth Dorïaidd hon i fynd i’r afael â’r gangiau smyglo bellach mor syfrdanol mae angen ei ystyried ar yr un lefel â’r tri bygythiad diogelwch mawr arall sy’n ein hwynebu: newid hinsawdd, pwerau tramor gelyniaethus, a therfysgaeth.

Dylid mynd i’r afael â phob un gyda’r difrifoldeb y maent yn eu haeddu.