Home > Uncategorized > Colofn Llanelli Star……ar dro pedol Newid Hinsawdd Sunak

Mae penderfyniad Rishi Sunak i roi 100 o drwyddedau olew a nwy newydd ar gyfer Môr y Gogledd yn chwalu’r honiadau bod y Torïaid ar ochr y rhai sy’n poeni am newid hinsawdd.

Mae angen i ni ddefnyddio’r Môr y Gogledd i sicrhau ynni yn y tymor byr i ganolig. Fodd bynnag, ni fydd archwilio newydd sbon yn cael unrhyw effaith ar filiau a bydd yn cymryd amser hir i ddod yn weithredol – 28 mlynedd ar gyfartaledd. Byddai hefyd yn groes i’r blaned.

Mae’r Cenhedloedd Unedig wedi rhybuddio bod gwledydd ar y trywydd i gynhyrchu dwywaith faint o danwydd ffosil erbyn 2030 nag a fyddai’n helpu i gyfyngu godiadau tymheredd byd-eang i 1.5°C. Er mwyn cyrraedd system ynni net sero erbyn 2050, ni fydd unrhyw feysydd olew a nwy newydd yn cael eu cymeradwyo y tu hwnt i brosiectau sydd eisoes wedi ymrwymo iddynt o 2021. Felly, er bod angen cyfnod pontio teg a graddol arnom, nid yw hynny’n golygu busnes fel arfer neu nid yw’r argyfwng hinsawdd yn bodoli.

Mae cynllun Llywodraeth Dorïaidd y DU i ddyblu tanwyddau ffosil yn ateb trychinebus i’r argyfwng sy’n ein hwynebu.

Yr ateb gorau yw sbrint ynni gwyrdd yn lle hynny.

Mae Llafur yn cydnabod bod angen system drydan rad, ddi-garbon arnom erbyn 2030. Mae ein cynlluniau’n cynnwys sefydlu GB Energy – cwmni cynhyrchu glân newydd dan berchnogaeth gyhoeddus – a chynyddu ynni gwynt ar y môr bedair gwaith, mwy na threblu p?er solar a mwy na dyblu capasiti gwynt ar y tir. Ar y cyd â chynlluniau i insiwleiddio 19 miliwn o gartrefi, gallai hyn arbed hyd at £1,400 y flwyddyn i gartrefi ar eu biliau ynni.

Mae cyflawni hyn yn hanfodol i greu swyddi da yn niwydiannau’r dyfodol, mynd i’r afael â biliau ynni llethol a sicrhau ein heconomi. Mae hefyd yn ganolog i sicrhau’r twf parhaus uchaf yn y G7 a sicrhau twf swyddi a chynhyrchiant ar gyfer pob rhan o’r wlad, yn enwedig yma yng Nghymru.