Home > Uncategorized > Cefnogi’r Groes Goch Brydeinig yn Llanelli

Braf ymweld â siop adwerthu’r Groes Goch Brydeinig yn Llanelli yn ddiweddar.

Roedd yn wych clywed gan staff a gwirfoddolwyr am y gwaith gwerthfawr y mae’r siop yn ei wneud o fewn y gymuned leol, ochr yn ochr â’r gwaith ehangach y mae’r Groes Goch yn ei wneud i gefnogi pobl mewn argyfwng.

Diolch i bawb sy’n eu cefnogi.