Home > Uncategorized > Angen ateb Cartrefi Parc

Yn dilyn fy nghwestiwn yn y Senedd heddiw, mae’r Gweinidog Cymru wedi cytuno i fynd ar drywydd yr Adran Fusnes ynghylch sut y bydd pobl sy’n byw’n barhaol mewn Cartrefi Parc neu safleoedd tebyg fel Poplar Court yn Cross Hands ac sy’n derbyn eu biliau ynni drwy drydydd parti yn gallu cael mynediad at yr ad-daliad o £400.