Home > Uncategorized > Ôl-groniad Cais am Basbort

Nid yw’n syndod, ar ôl dwy flynedd o gyfyngiadau teithio, y byddai mwy o bobl nag arfer eleni yn ceisio adnewyddu eu pasbortau, ond nid yw’n ymddangos bod y Swyddfa Gartref wedi gwneud unrhyw ddarpariaeth.

Mae pasbortau bellach yn cymryd mwy na’r 10 wythnos a nodwyd. Rwy’n brysur yn cynorthwyo  achosion brys drwy linell gymorth yr AS, ond mae hyd yn oed hynny i’w weld wedi’i orlethu, a byddwn yn cynghori’n gryf, lle bynnag y bo modd, eich bod yn CANIATÁU MWY NA DEG WYTHNOS i’ch cais am basbort gael ei brosesu’n sylweddol.