Home > Uncategorized > Diwrnod y Lluoedd Arfog yn Llanelli

Mae’n anrhydedd cymryd rhan yn nigwyddiadau Diwrnod y Lluoedd Arfog yn Llanelli yn gynharach heddiw gan gynnwys yr orymdaith drwy’r dref, Gwasanaeth Pen Drymiau 40 y Falklands a dadorchuddiad Mainc Goffa’r Falklands arbennig ar dir Neuadd y Dref.

Roedd yn fraint nodi ymrwymiad ac ymroddiad ein holl bersonél yn y Lluoedd Arfog, cyn-filwyr a’u teuluoedd, a diolch iddynt am yr holl aberthau y maent wedi’u gwneud.

Byddwn am byth yn eu dyled.