Home > Uncategorized > Rhaid i’r Torïaid ddysgu wrth Lywodraeth Lafur Cymru ar gyflenwi gwasanaethau yn y sector cyhoeddus

Ar ôl i Lywodraeth Dorïaidd y DU feirniadu gwariant gwastraffus o £37bn ar gontractau preifat ar gyfer profi ac olrhain yn Lloegr, mae angen i’r Canghellor weithredu i atal hyn rhag digwydd eto, a lle bynnag y bo’n ymarferol dylai ystyried y sector cyhoeddus ar gyfer darparu gwasanaethau tebyg.

Mewn cyferbyniad, ar brofi, olrhain a diogelu, gweithiodd Llywodraeth Lafur Cymru mewn partneriaeth â chynghorau lleol a chyflwyno gwasanaeth mwy effeithlon.