Home > Uncategorized > Cyngerdd Codi Arian Wcráin

Diolch yn fawr iawn i bawb a helpodd i wneud y digwyddiad codi arian ar gyfer yr Wcráin yng Nghaffi, Bar a Bwyty EJ’s dydd Sadwrn yn llwyddiant, ond yn arbennig i ddisgyblion Bl5 Ysgol Pen Rhos a ddarllenodd cerddi teimladwy iawn yr oeddent wedi’u hysgrifennu, Côr Curiad am ganu hyfryd, Paolo, Stella, Rhwydwaith Amlddiwylliannol Llanelli a Chlwb Rotari Llanelli sydd wedi casglu bron i £14,000 mewn mis i helpu ffoaduriaid o Wcráin…. Arian y gallant ddarparu i le mae eu hangen trwy eu rhwydwaith Rhyngwladol Rotari, a llawer o ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu.