Home > Uncategorized > Rhoddion Wcráin

Diolch yn fawr i’n cymuned Bwylaidd am gymryd yr awenau i anfon cymorth i Ddwyrain Gwlad Pwyl ar gyfer y ffoaduriaid o Wcráin sy’n cyrraedd yno a phawb sydd eisoes wedi rhoi mor hael, a llawer o ddiolch i Glwb Rotari Llanelli am gytuno i drin rhoddion ariannol, fel y gallwn fod yn hyderus y bydd yr arian hwn yn cael ei ddefnyddio’n iawn.

Os gallwch wneud cyfraniad i gefnogi’r ymgyrch codi arian, ewch i’r ddolen isod:

https://www.justgiving.com/campaign/RotaryLlanelliUkraine