Home > Uncategorized > Datganiad ar Wcráin

Mae goresgyniad Rwsia o’r Wcráin yn ymosodiad nid yn unig ar genedl sofran Ewropeaidd ond ar ddemocratiaeth ei hun.

Rwy’n condemnio gweithredoedd yr Arlywydd Putin yn llwyr. Bydd y weithred ddiangen hon yn achosi dioddefaint di-sail i bobl y Wcráin sy’n wynebu ymosodwyr Rwsiaidd trwy ymosodiadau tir, môr, awyr, seiber a gwybodaeth ffug. Rhaid inni sefyll gyda’r Wcráiniaid yn eu hamser o angen a darparu pa bynnag gefnogaeth y gallwn i’w helpu i amddiffyn eu gwlad a’n gwerthoedd cyffredin.

Mae’n bwysig bod ymateb unedig a difrifol i’r drosedd Rwsiaidd ddiweddaraf hon.

Rhaid i Lywodraeth y DU weithio gyda’n partneriaid yn y G7, NATO a’r Cenhedloedd Unedig i roi’r neges glir i Putin y bydd yn gwbl atebol am ei weithredoedd ac i gryfhau pecyn sancsiynau y DU yn erbyn Rwsia ar unwaith, yn enwedig yn erbyn Putin a’r rhai sydd â chysylltiad uniongyrchol iddo ef. Yn gynwysedig yn y pecyn dylid eithrio Rwsia o systemau talu bancio rhyngwladol er mwyn gosod pwysau ariannol ac economaidd mwyaf posibl.

Ni ellir diystyru difrifoldeb y sefyllfa hon ac mae fy meddyliau gyda phobl Wcráin ar yr adeg beryglus a thrafferthus hon.