Home > Uncategorized > Dathlu ein statws Masnach Deg

Llongyfarchiadau a diolch yn fawr i Tara Fisher am yr holl ymdrech y mae hi ac eraill wedi’i wneud yn ystod amseroedd anodd, i sicrhau bod Llanelli a’r ardal yn cadw statws Masnach Deg, ac felly’n parhau i gefnogi Masnach Deg.

A diolch i Men’s Sheds am wneud y meinciau hyn mewn lliwiau Masnach Deg a ddyluniwyd i fod yn lle y gall pobl siarad.