Home > Uncategorized > Amser i wahardd plastig mewn cadachau gwlyb

Pan ymunom â’r Gymdeithas Cadwraeth Forol ar gyfer glanhau traeth yn Llanelli ?mis diwethaf, nid yn unig y gwnaethom godi sbwriel, ond hefyd cyfrannu at waith arolygu ar y math o sbwriel a ganfuom, gan fod hyn wedyn yn helpu’r MCS i lobïo llywodraethau ar yr eitemau mwyaf problemus.

Er ein bod fel arfer yn tueddu i weld yr eitemau mawr o sbwriel, esboniodd yr MCS sut mae eitemau bach iawn fel plastigau yn fygythiad i fywyd morol gan eu bod yn hawdd eu llyncu.

Fe allwn ni wneud gwahaniaeth trwy dorri allan y plastig mewn nwyddau, felly dyna pam rwy’n falch iawn o gefnogi bil fy nghydweithiwr Llafur, Fleur Anderson,  i wahardd plastig mewn cadachau gwlyb.

Gellir eu cynhyrchu, fel llawer o bethau eraill, heb blastigau niweidiol, felly gadewch inni sicrhau bod hynny’n digwydd.

https://www.fleuranderson.co.uk/ban-plastic-in-wet-wipes/