Home > Uncategorized > Wythnos Senedd y DU 2021

Cynhelir Wythnos Senedd y DU yr wythnos nesaf rhwng 1-7 Tachwedd.

Eleni y ffocws yw sut y gall gweithredoedd bach arwain at newidiadau mawr, gan annog pobl leol i ddod yn wybodus, i weithredu a chael effaith ar faterion y maent yn poeni amdanynt.

Mae grwpiau cymunedol, sefydliadau lleol ac ysgolion mewn cannoedd o etholaethau eisoes wedi cofrestru i fod yn rhan o’r sgwrs.

Cofrestrwch eich gr?p nawr ar gyfer Wythnos Senedd y DU a derbyn pecyn am ddim yn llawn adnoddau, gan gynnwys llyfryn, blwch pleidleisio a sticeri. Mae citiau wedi’u teilwra ar gael ar gyfer grwpiau ieuenctid, ysgolion cynradd ac uwchradd, a phob gwlad yn y DU.

https://www.ukparliamentweek.org/en/sign-up/