Home > Uncategorized > Myfyrwyr Coleg Sir Gar yn helpu yn y prosiect Sied Nwyddau

Diolch enfawr i fyfyrwyr gwasanaeth cyhoeddus o Goleg Sir Gar am eich holl waith caled yn helpu i glirio’r tir y tu allan i Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli, yn ogystal â’ch syniadau gwych am yr hyn yr hoffech ei weld yn y caffi cymunedol arfaethedig, a sut i drawsnewid y trenau Pacer yn gaffi neu ofod gweithgareddau.