Home > Uncategorized > Cludwyr lleol yn nodi Wythnos Genedlaethol Lorïau

Gwych gweld agwedd wirioneddol weithgar yng nghwmni teulu o Lanelli, Owens Group, a chlywed sut y gwnaethant gamu i mewn ar fyr rybudd i ddarparu PPE yn y pandemig, ac maent yn hyfforddi gyrwyr prentis HGV, ond, wrth inni ddechrau Wythnos Genedlaethol Lorïau, mae’n hanfodol y dylai Llywodraeth y DU wrando ar y Gymdeithas Cludiant Ffyrdd a pheidio â meddwl am syniadau hanner-pob i ddatrys y prinder gyrwyr.