Home > Uncategorized > Cymhorthfa – Felinfoel

Byddaf yn cynnal cymhorthfa galw ddydd Gwener 17 Medi 2021 am 5pm yng Nghanolfan Gymunedol Felinfoel, oddi ar Ynyswen, Felinfoel, SA14 8BE.

Dyma gyfle i mi gwrdd â thrigolion lleol yn anffurfiol a gwrando ar unrhyw farn neu bryderon sydd gennych chi, naill ai ar faterion lleol neu ar faterion cenedlaethol.

Rwy’n cynnal cymhorthfa reolaidd o amgylch yr etholaeth, ac rwyf bob amser yn hapus i drefnu apwyntiad i chi yn bersonol, ar y ffôn neu ar Zoom ar amser sy’n gyfleus i chi. Cysylltwch â’m swyddfa i drefnu.