Home > Uncategorized > Dadorchuddio Plac Gorsaf Llangennech

Braint oedd dadorchuddio plac yng Ngorsaf Llangennech heddiw sy’n deyrnged i bawb a weithredodd yn brydlon i gwtogi’r difrod a achoswyd union flwyddyn yn ôl wrth i dancer ddadreilio a gollwng olew, o’r ymateb prydlon gan y criw trên a’r gwasanaethau brys, i’r gweithrediad glanhau ac adeiladu’r trac yn ôl y yn well gan Network Rail.

Diolch diffuant i chi i gyd.