Home > Uncategorized > Cerdyn Nadolig yn arddangos hwyl i gynnwys gwaith plant ysgol leol

Bydd gwaith celf sy’n cynnwys y ceisiadau gorau i’n Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig AS Blynyddol yn cael ei arddangos o yfory (dydd Sadwrn, 12fed Rhagfyr) yng Nghanolfan Siopa St. Elli gan ychwanegu ychydig o hwyl mawr ei angen i’r dref yn ystod yr ?yl.

Bydd siopwyr yn gallu gweld dyluniadau trawiadol gan bobl ifanc ar draws etholaeth Llanelli gan gynnwys disgyblion o Ysgol Llannon, Ysgol Gynradd Dyffryn y Swistir, Ysgol Y Castell, Ysgol Gymunedol Bancffosfelen, Ysgol Gynradd Porth Tywyn ac Ysgol Y Felin.

Canolbwynt yr arddangosfa fydd y dyluniadau buddugol gan Mia Emoka o Ysgol Llannon a enillodd y categori Babanod a Megan-Lily Killick a gipiodd y wobr am y cais Iau gorau.

Mae wedi bod yn bleser gweld bod cymaint o blant, hyd yn oed ar ôl holl gynnwrf yr ychydig fisoedd diwethaf, yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth ac yn cyflwyno ceisiadau lliwgar ac optimistaidd.

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn anodd i lawer o bobl ond gobeithiwn y bydd yr arddangosfa yn dod ag ychydig bach o hapusrwydd ychwanegol i Lanelli, nid yn unig i’r rhai y bydd eu gwaith yn ymddangos arno ond hefyd i unrhyw un sy’n cymryd yr amser i alw heibio a gwerthfawrogi gwaith hyfryd ein pobl ifanc leol.

Llun: (L-R) Mr Ceri Morris, pennaeth Ysgol Gynradd Gymunedol Dyffryn y Swistir, Megan-Lily Killick, blwyddyn 4 (Enillydd Iau), Cady Harrison, blwyddyn 2 (Ail yn y gr?p iau), Nia Griffith AS.