Home > Uncategorized > Diwrnod Rhuban Gwyn 2020

Heddiw, rwy’n cefnogi #DiwrnodRhubanGwyn, sy’n nodi dechrau 16 diwrnod o weithredu i godi ymwybyddiaeth am drais yn erbyn menywod.

Mae 2020 wedi gweld cynnydd syfrdanol mewn cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod ledled y byd ac ni ddylem fyth aros yn dawel.

Gall pawb weithio gyda’i gilydd i atal trais a sicrhau bod ein cartrefi a’n cymunedau yn ddiogel i bawb.