Home > Uncategorized > Byddwn yn eu cofio

Yn freintiedig oedd cymryd rhan heddiw yng Nghofebion Coffa Llanelli, wedi’u pellhau’n gymdeithasol, gyda dim ond ychydig o gyn-filwyr a chynrychiolwyr dinesig.

Nawr, yn fwy nag erioed, rydym yn gwerthfawrogi’r rhyddid y bu ein dynion a’n menywod dewr yn ymladd drosto ac yn parhau i’w amddiffyn.

Rhag i ni anghofio.