Home > Uncategorized > Arbedwch Ein Dur

Rhaid i lywodraeth y DU gweithio’n adeiladol â TATA, Llywodraeth Cymru ac undebau llafur a chyflwyno’r pecyn cymorth angenrheidiol.

Mae dur yn sector hanfodol, strategol bwysig a fydd yn hanfodol ar gyfer ein hadferiad economaidd ac sydd eisoes wedi wynebu heriau digynsail yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae angen buddsoddiad arnom gan y Trysorlys i sicrhau ei fod yn parhau i gael dyfodol cynaliadwy yma yn y DU.