Home > Uncategorized > Llywodraeth y Torïaid yn methu gwarchod safonau bwyd y DU

Neithiwr, methodd Llywodraeth Dorïaidd y DU â gwarchod y safonau uchel les anifeiliaid, yr amgylchedd ac iechyd cyhoeddus yn y DU mewn cynhyrchiant bwyd ac am roi bywoliaethau ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd lleol mewn perygl.

Mewn diwrnod pwysig ar gyfer safonau bwyd Prydain, pleidleisiodd ASau ar a ddylid derbyn diwygiad Llafur a wnaed i Fil Amaethyddiaeth y Llywodraeth a fyddai’n atal bargeinion masnach ar ôl Brexit rhag caniatáu mewnforio bwyd o safon is i’r DU fel cyw iâr clorinedig a chig eidion wedi’u trin â hormonau. Pleidleisiodd Llafur i gefnogi’r diwygiad, a fyddai wedi gwarantu mewn mesurau cyfraith i atal gwanhau unrhyw safonau mewn trafodaethau masnach ar ôl Brexit yn y dyfodol. Fodd bynnag, trechwyd y symudiad gan ASau Torïaidd a bleidleisiodd yn ei erbyn.

Cafodd y Llywodraeth gyfle i roi geiriau ar waith ond pleidleisiodd yn erbyn rhoi eu hymrwymiad maniffesto 2019 eu hunain ar waith sy’n hollol wallgof. Heb y gwarantau cyfreithiol angenrheidiol ar waith, mae ein ffermwyr bellach mewn perygl o gael eu tandorri gan fewnforion bwyd a gynhyrchir i safonau lles anifeiliaid, amgylcheddol a diogelwch bwyd yn is na’r rhai sy’n ofynnol yn y DU.

Rwyf wedi cefnogi cynigion yn gyson a fyddai wedi ei gwneud yn ofynnol i fewnforion bwyd fodloni safonau mor uchel â’r rhai sy’n ofynnol o dan gyfraith y DU ac y dylai pob bargen fasnach yn y dyfodol fod yn agored, yn dryloyw ac yn destun craffu. Yn anffodus, mae Llywodraeth y DU wedi pleidleisio yn erbyn rhain i gyd. Mae hyn yn peri pryder mawr i mi. Ni allwn fasnachu ein gwerthoedd i ffwrdd wrth erlid unrhyw fargen fasnach.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*