Home > Uncategorized > “Prydain, Mae Angen Ein Dur”

Bydd diwydiant dur llwyddiannus yn y DU yn allweddol i’r adferiad economaidd yma yn Llanelli.

Mae’n ffynhonnell hanfodol o swyddi medrus iawn sy’n talu’n dda ar draws sawl rhan o Gymru, yn uniongyrchol ac yn y gadwyn gyflenwi, gan ddarparu sylfaen gadarn i lawer o’n cyfleusterau gweithgynhyrchu eraill hefyd.

Dyna pam rwy’n falch o gefnogi’r ymgyrch “Prydain, Mae Angen Ein Dur” a lansiwyd yn ddiweddar gan yr undebau llafur Community, GMB ac Unite mewn partneriaeth â UK Steel Enterprise i dynnu sylw at bwysigrwydd dur a’u rôl yn helpu i adeiladu ar gyfer y dyfodol.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr ymgyrch yma.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*