Home > Uncategorized > Parc Chwarae newydd Tyisha yn symud gam yn nes

Mae cynlluniau hir-ddisgwyl i gael maes chwarae plant cyntaf erioed ar gyfer ardal fwyaf difreintiedig Llanelli cam yn nes at ddod yn realiti gyda gwaith ar y safle yn cychwyn yr wythnos hon.

Bydd y prosiect ar dir oddi ar Stryd Ann yn Nhyisha yn cynnwys offer chwarae newydd sbon i bobl ifanc y ward yn ogystal ag ardal cerdded c?n ar gyfer perchnogion anifeiliaid anwes lleol. Daw’r buddsoddiad hael, gwerth £100k+ wrth ymgyrch tair blynedd dan arweiniad Cynghorwyr Sir Lafur Tyisha Suzy Curry ac Andrew McPherson.

Ar ôl cael y caniatâd cynllunio a’r cyllid angenrheidiol, roedd y cynllun i fod i ddechrau yn gynharach eleni dim ond i gael ei ohirio gan y pandemig Coronavirus. Fodd bynnag, mae disgwyl nawr i fwrw ymlaen ag agor y cyfleuster newydd mewn ychydig fisoedd.

Wrth fynychu’r seremoni torri tyweirch ddydd Llun, 27 Gorffennaf 2020, croesawodd AS Llanelli, Nia Griffith, datblygiad y parc newydd:

“Pan gyfarfûm â pherchnogion c?n lleol am y tro cyntaf, roeddem yn cynllunio man cerdded c?n cymedrol yn unig. Ond pan etholwyd Suzy ac Andrew yn gynghorwyr yn 2017, dywedon nhw gadewch inni feddwl yn fawr a’i gwneud yn flaenoriaeth i ddod â chyfleusterau cymunedol newydd i Dyisha ar gyfer teuluoedd a phobl ifanc lleol. Nawr, ar ôl tair blynedd a gyda chymorth a chefnogaeth preswylwyr, mae’n wych gweld y gwaith adeiladu yn dechrau ar y safle. “

Dywedodd y Cynghorydd Suzy Curry, “Rwy’n si?r y bydd y maes chwarae a’r ardal cerdded c?n newydd yn ychwanegiad godidog i fywyd yn Nhyisha. Bydd yn cael ei werthfawrogi’n fawr gan blant lleol a’u teuluoedd sydd wedi aros amser hir i gael cyfleuster o’r fath. Mae’n dangos yr hyn y gellir ei gyflawni pan mae cymuned yn tynnu ynghyd gyda’r nod o wneud eu hardal yn lle gwell i fyw ynddo.”

Dywedodd y Cynghorydd Andrew McPherson, “Mae hwn yn gyfle cyffrous i bobl Tyisha gael lle i gwrdd a chymdeithasu ac i blant gael rhywle i chwarae. Diolch i drigolion Tyisha am eich cefnogaeth i gychwyn y prosiect. Edrychaf ymlaen at ei weld yn cael ei ddefnyddio o ddydd i ddydd.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*