Home > Uncategorized > Banc Bwyd Tyisha yn sicrhau grant argyfwng Covid-19 £10k

Mae gwirfoddolwyr ym Manc Bwyd Tyisha yng Ngr?p Gweithredu Cadarnhaol Tyisha wedi cael hwb gan newyddion y bydd eu hymdrechion i helpu pobl trwy effeithiau gwaethaf Covid-19 nawr yn cael eu cefnogi gan gyllid gwerth £10k gan gynllun Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol.

Mae’r elusen eisoes wedi darparu degau o filoedd o brydau bwyd i drigolion lleol yn ystod y misoedd diwethaf yn ogystal â chynorthwyo’r rhai sydd angen cyngor a chefnogaeth bellach ar faterion gan gynnwys tai a budd-daliadau.

Mae mwy a mwy o deuluoedd yn Llanelli yn teimlo effeithiau Covid-19 nid yn unig ar eu hiechyd a’u lles ond hefyd ar eu pocedi. Mae’r difrod economaidd yn dechrau cael ei deimlo’n frwd gyda swyddi a bywoliaethau mewn perygl gan ei gwneud hi’n anodd i rai darparu’r pethau sylfaenol i’w teuluoedd y mae’r rhan fwyaf ohonom yn eu cymryd yn ganiataol.

Mae banciau bwyd ledled Cymru wedi gweld cynnydd yn yr angen am eu cymorth ac yn yr un modd nid yw Banc Bwyd Tyisha yn wahanol. Bydd y grant gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn amhrisiadwy wrth ganiatáu i wirfoddolwyr yn y Banc Bwyd barhau i ddarparu achubiaeth i’r rhai sydd angen eu help fwyaf.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*