Home > Uncategorized > Rhodd Banc Barclays i Fanc Bwyd Tyisha

Mae staff a chwsmeriaid hael Banc Barclays yn Llanelli wedi ymuno i roi cyflenwadau mawr eu hangen i fanc bwyd lleol er mwyn cefnogi’r rhai mewn angen yn ystod pandemig COVID-19.

Dros yr wythnosau diwethaf, mae gweithwyr Barclays wedi bod yn casglu bwydydd amrywiol yn eu cangen yng nghanol tref Llanelli i’w trosglwyddo i Fanc Bwyd Tyisha a’i dosbarthu yn y gymuned leol.

Cymerodd Rheolwr y Gangen, Kimberley Williams, a’i chydweithiwr Danielle Rees amser i gyflwyno’r rhoddion i’r banc bwyd yn bersonol.

Dywedodd Kimberley wrthyf:

“Mae pawb a gymerodd ran wedi ymdyrru yn yr amseroedd ansicr hyn ac roeddem yn teimlo ei bod hi’n ddim ond yn iawn i ni, fel cangen leol Banc Barclays, roi rhywbeth yn ôl i’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Mae staff a chwsmeriaid wedi dod at ei gilydd i ddarparu’r cyflenwadau hyn a gobeithiwn y bydd yn mynd i wneud bywyd ychydig yn haws i bobl sy’n dibynnu ar yr help y mae’r banc bwyd yn ei roi iddynt.”

Dyma rodd garedig iawn gan Kimberley a phawb yn y gangen. Da iawn iddyn nhw i gyd. Mae arian yn dyn i nifer cynyddol o bobl ar hyn o bryd a bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’r rhan helaeth o deuluoedd sydd wedi gorfod ceisio cymorth gan Fanc Bwyd Tyisha mewn cyfnod o angen mawr.