Home > Uncategorized > Prydau bwyd tecawê blasus staff ambiwlans

Mae perchennog caredig bwyty Llanelli wedi dosbarthu prydau bwyd am ddim i staff ambiwlans rheng flaen yn y dref fel diolch am eu gwaith ysbrydoledig yn ystod pandemig COVID-19.

Fe roddodd Anwar Ali, perchennog hael Bwyty Asiaidd Ali Raj yn Trinity Place, sydd ar hyn o bryd yn gweithredu fel tecawê yn unig, y bwyd wedi’i goginio i weithwyr ddiwedd yr wythnos ddiwethaf.

Mae staff y GIG wedi bod yn gwbl arwrol dros yr wythnosau diwethaf ac mae hyn yn ystum garedig iawn gan fusnes lleol blaenllaw sy’n awyddus i ddangos iddyn nhw pa mor ddiolchgar ydyn ni i gyd am yr hyn maen nhw’n eu gwneud.

Teimlodd Anwar ei fod eisiau rhoi rhywbeth yn ôl yn y gymuned ar yr adeg hon, felly lluniodd y syniad o roi gwobr flasus i’r gweithwyr ambiwlans am eu hymdrechion. Gwerthfawrogwyd y cynnig yn fawr ac roedd yn braf gweld gwahanol rannau o’n cymuned yn dod at ei gilydd mewn ymateb i’r anawsterau yr ydym yn eu hwynebu ar hyn o bryd.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*