Home > Uncategorized > Pythefnos Masnach Deg Llanelli

Da iawn Ysgol Brynsyriel ar eich holl waith yn ystod Pythefnos Masnach Deg. Diolch hefyd i bawb a wnaeth helpu sicrhau llwyddiant Pythefnos Masnach Deg gan gynnwys yr holl ysgolion a gymerodd rhan, Amanda a Vicki am goginio’r holl gacennau, Tara Fisher am drefnu’r digwyddiadau a siop Coop am noddi’r digwyddiadau.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*