Home > Uncategorized > Network Rail am drosglwyddo perchnogaeth Sied Nwyddau Llanelli

Am gyfarfod cadarnhaol â Natwork Rail! Dyma nhw’n cadarnhau eu bod nhw’n hapus i drosglwyddo perchnogaeth sied nwyddau Llanelli er mwyn i ni ei droi’n ganolfan i’r gymuned. Bellach rydym yn pwyso arnynt i orffen y gwaith papur mewn da bryd ac i sicrhau eu bod nhw’n gwneud hyn y tu fewn i’r cyfyngiadau amser a osodwyd gan y sawl sy’n cyllido’r prosiect. Mae’r sgrîn yn dangos y mynediad newydd i mewn i’r sied ger Teras Fron.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*