Home > Uncategorized > Cefnogi pythefnos masnach deg

Roeddwn yn falch o gwrdd â disgyblion Ysgol Stebonheath yn Co-op Felinfoel ar ddydd Gwener er mwyn trafod pwysigrwydd cynllun nwyddau masnach deg. Roedd y pythefnos llawn digwyddiadau i ddathlu pythefnos masnach deg yn Llanelli. Rydw i’n edrych ymlaen at gyflwyno gwobrwyau i’r holl ysgolion sy’n cymryd rhan yn ddiweddarach yn yr wythnos.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*