Home > Uncategorized > Cefnogi pythefnos masnach deg

Roeddwn yn falch o gwrdd â disgyblion Ysgol Stebonheath yn Co-op Felinfoel ar ddydd Gwener er mwyn trafod pwysigrwydd cynllun nwyddau masnach deg. Roedd y pythefnos llawn digwyddiadau i ddathlu pythefnos masnach deg yn Llanelli. Rydw i’n edrych ymlaen at gyflwyno gwobrwyau i’r holl ysgolion sy’n cymryd rhan yn ddiweddarach yn yr wythnos.