Home > Uncategorized > Atal eich tisian

Gallwch atal eich hunain rhag tisian trwy bwyso eich tafod ar eich taflod . Trwy ymarfer, gallwch atal eich hunain rhag tisian yn gyfan gwbl neu am gyfnod o leiaf. Mae’n bosib y bydd gwneud hwn yn cynnig digon o amser i chi allu tynnu hances o’ch poced, gadael ardal prysur neu gadael bws. Gall cymryd y camau hyn atal lledaeniad coronafeirws ynghyd â heintiau cyffredin eraill. Rhannwch y cyngor hwn! Rwyf wedi rhannu’r cyngor yn barod ag ysgrifenyddion iechyd Cymru a’r Deyrnas Unedig.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*