Home > Uncategorized > Agor banc bwyd a gwisg ysgol Tyisha

Roedd yn fraint agor banc bwyd a gwisg ysgol Tyisha. Rwy’n ddiolchgar iawn i’r Cynghorwyr Suzy Curry ac Andre McPherson am drefnu’r banc i helpu’r rheiny sydd mewn angen. Bydd y banc ar agor pob dydd Mercher rhwng 5 a 7pm a phob dydd Sadwrn rhwng 8.30 a 10am. Am ragor o wybodaeth am dderbyn cymorth neu am wybodaeth ynghylch sut i roi bwyd neu wisg ysgol;

Cysylltwch â’r cynghorwyr trwy’r manylion isod neu dewch i’m swyddfa – Rhif 43 Stryd y Crochendy, Llanelli.

Suzy: 07561566456 neu SACurry@carmarthenshire.gov.uk

Andre: 07583525635 neuASJMcPherson@carmarthenshire.gov.uk

Byddwn yn ddiolchgar am unrhyw gymorth.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*