Home > Uncategorized > Bydd Llafur yn sicrhau cyfiawnder a iawndal sylweddol i fenywod WASPI

Mae‘n wych fod Llafur yn mynd i gynnig taliadau ar gyfartaledd o £15,000 hyd at £31,000 i fenywod a anwyd yn y 1950au a ddioddefodd gam hanesyddol yn nwylo llywodraethau y Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol.

Mae Llafur wedi gwrando ar fenywod y 1950au a byddant yn digolledu menywod a gafodd eu taro’n annheg gan y cynnydd yn oedran pensiwn y wladwriaeth ac yn sicrhau’r cyfiawnder y maent yn ei haeddu iddynt. Diolch i bawb sydd wedi ymgyrchu mor galed.Rhowch eich dyddiad geni yn ein cyfrifiannell pensiwn i ddarganfod faint y byddwch chi’n ei dderbyn o dan Lywodraeth Lafur:

https://action.labour.org.uk/page/content/1950s-women/

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*