Home > Uncategorized > Amser am newid go iawn – Maniffesto 2019

Heddiw lansiwyd ein Maniffesto Llafur cyffrous, sy’n nodi ein cynlluniau i dyfu’r economi a mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, gyda chwyldro diwydiannol gwyrdd, gan fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy gan gynnwys morlyn llanw Abertawe.

Byddwn yn dod â chyflog byw go iawn o £10 yr awr ac yn cynyddu’r grant i Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus. 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*